Netwerk


Rondom Huldenberg

netwerk voor integraal welzijn

Onze visie

 

Rondom Huldenberg is een Netwerk van professionals met een aanbod dat aanvullend is op het reguliere aanbod. We willen mensen - jong en oud- ondersteunen in hun zoektocht naar meer welzijn en gezondheid, naar meer bewustzijn en groei.

 

Vanuit ons gevarieerd aanbod helpen we mensen bij het herontdekken van hun veerkracht, levensvreugde en creativiteit.

 

Met het netwerk willen we ook het lokaal aanbod rond integraal welzijn en gezondheid in de regio Huldenberg meer bekendheid geven. We willen elkaars werk beter leren kennen om zo doelgerichter te kunnen doorverwijzen.   

 

 

De Kerngroep

 

Rondom Huldenberg is een feitelijke vereniging uit Huldenberg

 

Voorzitter:                Nina Benedicte Vansina

Ondervoorzitter:      Dominique D'hoe

Penningmeester:     Elke De Waele

Secretaris:               Els Appermont

 

 

 

 

 

 

Nina Bene Vansina                                          Dominique D'hoe                                                   Elke De Waele                                                Els Appermont